Liên hệ

 • Công ty Cổ phần Tư vấn Phát triển Đầu tư DKRA Capella

  420/1 Võ Văn Kiệt, Phường Cô Giang, Quận 1, TP.HCM
  Tel: 0898 49 29 28
  Tax Code: 0316425979
  Email: dkracapella.info@gmail.com  

 • CÔNG TY CỔ PHẦN DKRA VIỆT NAM (DKRA VIETNAM)

  63 - 67 An Điềm, Phường 10, Quận 5, TP HCM
  Tel: 0888 10 88 99
  Tax Code: 0311282011
  Email: info@dkra.vn

 • Công ty Cổ phần DKRA Rigel

  420 Võ Văn Kiệt, Phường Cô Giang, Quận 1, TP.HCM
  Tel: 0888 10 88 99
  Tax Code: 0316695502
  Email: info@dkrarigel.vn

 • Công ty Cổ Phần DKRA Luxury

  420 Võ Văn Kiệt, P.Cô Giang, Quận 1, TP.HCM
  Tel: 097 166 09 09
  Tax Code: 0315141558
  Email: info@dkraluxury.vn

 • Công ty Cổ Phần DKRA Vega

  36 Tăng Bạt Hổ, Phường 12, Quận 5, TP.HCM
  Tel: 0888 82 53 53
  Tax Code: 0315298051
  Email: info@dkravega.vn

 • Công ty Cổ Phần Quản Lý Bất Động Sản DKRA

  420 Võ Văn Kiệt, P.Cô Giang, Quận 1, TP.HCM
  Tel: 088 92 54 555
  Tax Code: 031 51 14 635
  Email: info@dkrapm.vn

 • Công ty Cổ Phần DKRA Đà Nẵng

  709 Nguyễn Tất Thành, Phường Xuân Hà, Quận Thanh Khê, TP.Đà Nẵng
  Tel: 08.2343.0088
  Tax Code: 0401967563
  Email: info@dkradanang.vn

Liên hệ

Liên hệ

[{"contact_id":64,"id":"agen_64","idProvince":0,"idDistrict":0,"name":"Công ty Cổ phần Tư vấn Phát triển Đầu tư DKRA Capella ","lat":https://goo.gl/maps/1MGDaJUcFzKjXup96,"lng":,"html":"\u003ch3\u003eCông ty Cổ phần Tư vấn Phát triển Đầu tư DKRA Capella \u003c/h3\u003e\u003cp\u003e420/1 Võ Văn Kiệt, Phường Cô Giang, Quận 1, TP.HCM\u003cbr\u003eTel: 0898 49 29 28 \u003cbr\u003eTax Code: 0316425979 \u003cbr\u003eEmail: dkracapella.info@gmail.com  \u003cbr\u003e \u003cbr\u003e\u003c/p\u003e"},{"contact_id":5,"id":"agen_5","idProvince":0,"idDistrict":0,"name":"CÔNG TY CỔ PHẦN DKRA VIỆT NAM (DKRA VIETNAM)","lat":10.751504,"lng": 106.665394,"html":"\u003ch3\u003eCÔNG TY CỔ PHẦN DKRA VIỆT NAM (DKRA VIETNAM)\u003c/h3\u003e\u003cp\u003e63 - 67 An Điềm, Phường 10, Quận 5, TP HCM\u003cbr\u003eTel: 0888 10 88 99 \u003cbr\u003eTax Code: 0311282011 \u003cbr\u003eEmail: \u003ca href=\"mailto:info@dkra.vn\"\u003einfo@dkra.vn\u003c/a\u003e \u003cbr\u003e\u003c/p\u003e"},{"contact_id":63,"id":"agen_63","idProvince":0,"idDistrict":0,"name":"Công ty Cổ phần DKRA Rigel","lat":https://goo.gl/maps/ZANQcDd7MsFhdTYg7,"lng":,"html":"\u003ch3\u003eCông ty Cổ phần DKRA Rigel\u003c/h3\u003e\u003cp\u003e420 Võ Văn Kiệt, Phường Cô Giang, Quận 1, TP.HCM\u003cbr\u003eTel: 0888 10 88 99 \u003cbr\u003eTax Code: 0316695502 \u003cbr\u003eEmail: info@dkrarigel.vn \u003cbr\u003e\u003c/p\u003e"},{"contact_id":59,"id":"agen_59","idProvince":0,"idDistrict":0,"name":"Công ty Cổ Phần DKRA Luxury","lat":10.755346680697057,"lng": 106.68805348889566,"html":"\u003ch3\u003eCông ty Cổ Phần DKRA Luxury\u003c/h3\u003e\u003cp\u003e420 Võ Văn Kiệt, P.Cô Giang, Quận 1, TP.HCM\u003cbr\u003eTel: \u003ca href=\"tel:097 166 09 09\"\u003e097 166 09 09\u003c/a\u003e\u003ca href=\"tel:0888 23 00 33\"\u003e\u003c/a\u003e \u003cbr\u003eTax Code: 0315141558 \u003cbr\u003eEmail: \u003ca href=\"mailto:info@dkra.vn\"\u003einfo@dkraluxury.vn\u003c/a\u003e \u003cbr\u003e\u003c/p\u003e"},{"contact_id":60,"id":"agen_60","idProvince":0,"idDistrict":0,"name":"Công ty Cổ Phần DKRA Vega","lat":10.758045844985835,"lng": 106.66206734868456,"html":"\u003ch3\u003eCông ty Cổ Phần DKRA Vega\u003c/h3\u003e\u003cp\u003e36 Tăng Bạt Hổ, Phường 12, Quận 5, TP.HCM\u003cbr\u003eTel: 0888 82 53 53 \u003cbr\u003eTax Code: 0315298051 \u003cbr\u003eEmail: info@dkravega.vn \u003cbr\u003e\u003c/p\u003e"},{"contact_id":61,"id":"agen_61","idProvince":0,"idDistrict":0,"name":"Công ty Cổ Phần Quản Lý Bất Động Sản DKRA","lat":10.755294796860886,"lng": 106.68803267518228,"html":"\u003ch3\u003eCông ty Cổ Phần Quản Lý Bất Động Sản DKRA\u003c/h3\u003e\u003cp\u003e420 Võ Văn Kiệt, P.Cô Giang, Quận 1, TP.HCM\u003cbr\u003eTel: 088 92 54 555 \u003cbr\u003eTax Code: 031 51 14 635 \u003cbr\u003eEmail: info@dkrapm.vn \u003cbr\u003e\u003c/p\u003e"},{"contact_id":62,"id":"agen_62","idProvince":0,"idDistrict":0,"name":"Công ty Cổ Phần DKRA Đà Nẵng","lat":16.072444,"lng":108.198739,"html":"\u003ch3\u003eCông ty Cổ Phần DKRA Đà Nẵng\u003c/h3\u003e\u003cp\u003e709 Nguyễn Tất Thành, Phường Xuân Hà, Quận Thanh Khê, TP.Đà Nẵng\u003cbr\u003eTel: \u003ca href=\"tel:0823430088\"\u003e08.2343.0088\u003c/a\u003e \u003cbr\u003eTax Code: 0401967563 \u003cbr\u003eEmail: \u003ca href=\"mailto:info@dkradanang.vn\"\u003einfo@dkradanang.vn\u003c/a\u003e \u003cbr\u003e\u003c/p\u003e"}]

Form đăng ký nhận tài liệu

http://dkra.vn/
http://dkra.vn/catalog/view/theme/